Langhuset

Renovering af bostedet Langhuset.

Renovering af ”Langhuset” på Radisevej 2-8. Der blev etableret botilbud til unge med sindslidelser, med selvstændige lejligheder og fælleskøkken samt produktionskøkken.

Derudover blev der etableret to selvstændige dagtilbud til autister. Projektet omfatter gennemgribende renovering og ombygning af bygningen inkl. etablering af nye ovenlys.