Nordstjernen

Ombygning af lejemålet på Tomgårdsvej.

Projektet omfatter en mindre ombygning og tilpasning af lejemålet på Tomsgårdsvej til brug for samværs- og aktivitetstilbuddet Nordstjernen.

Projektet omfatter ny skiltning, opdatering af udeareal, indretning af nye kontorer og et fællesrum.