Børn og voksne fejrede den nye Grøndalsvænget Skole

  • ""
Grøndalsvængets Skole har fået et omfattende løft med en stor renovering og udvidelse for 235 mio. kr.

Den 6. juni var der fest på Grøndalsvængets Skole i Københavns Nordvestkvarter. Her kunne medarbejdere og elever sammen med håndværkere og arkitekter fejre, at skolens store renovering er vel overstået.

Grøndalsvængets kor optrådte, og skolen fik besøg af både overborgmester Frank Jensen (S) og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), som holdt taler og klippede det røde bånd side om side med skolens elevrådsformand.

Skolen er blevet udvidet og ombygget for 235 mio kr., så den nu fremstår som en topmoderne folkeskole med nye faciliteter til undervisning og fritidsaktiviteter, med bedre indeklima og mere energivenlige bygninger.

Ny bygning til de yngste elever

I projektet er der blevet opført en ny bygning til eleverne i de mindste klasser. Den er indrettet med undervisningslokaler og fritidstilbud. Den er tæt forbundet med udearealerne, så eleverne hurtigt kan komme ud og bevæge sig i løbet af deres dag på skolen. En anden ny bygning er blevet indrettet til musik og idræt. 

Den gamle skolebygning fra 1924 har også fået et stort løft. Bl.a. er den gamle gymnastiksal omdannet til et centralt læringscenter, der betegnes som bygningens nye samlingspunkt.

Overborgmester Frank Jensen (S) siger:

”København vokser med 10.000 indbyggere hvert år, og det stiller store krav til, at vi leverer indbydende og tidssvarende skoler.  Derfor er vi i gang med at bygge tre nye skoler rundt omkring i byen og renovere mange flere”, siger Frank Jensen og fortsætter:

”Her på Grøndalsvængets Skole er det dejligt at se, hvordan de mindste klasser har fået deres egen bygning med udearealer, som gør det let at få pulsen op i frikvarteret. Samtidigt er kvadratmeterne brugt klogt, så beboerne rundt om skolen kan bruge taghave og udekøkken udenfor skolens åbningstid. Tillykke til medarbejdere, elever og lokalmiljøet”, siger Frank Jensen.

Et lokalt samlingspunkt

En grundpræmis i projektet har været at styrke skolens funktion som et lokalt samlingspunkt, som også de lokale beboere får gavn af. Det ses blandt andet ved, at  udendørsarealerne er åbnet op mod omgivelserne, at skolens nye idrætsfaciliteter kan bruges af lokale borgere udenfor skolens åbningstid og at skolens kantine kan lånes ud som forsamlingslokale for borgerne.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:

”Det er dejligt at komme på besøg her på den nye Grøndalsvængets Skole og se, hvordan en skole på næsten 100 år kan blive omdannet til et moderne, åbent og indbydende læringsmiljø, hvor medarbejdere og elever trives og får lyst til at lære nyt. For mig er det også vigtigt, at folkeskolen bidrager til det lokale fællesskab og samler borgerne på kryds og tværs. Og alt tyder på, at Grøndalsvængets Skole også vil blive et lokalt samlingspunkt fremover.”

Mangfoldighed og robuste materialer

I det nye undervisningsmiljø møder elever og personale en variation af levende og robuste materialer som trægulve, betonoverflader og læderhynder. De nye bygninger er opført af mere end 250.000 genbrugte mursten fra bl.a. Bispebjerg Hospital, og udformet, så de tilpasser sig området.