Budget for 2019

  • ""
I aftalen om Københavns Kommunes budget for 2019 blev der givet en række planlægnings- og anlægsbevillinger til byggeprojekter.

Ved indgåelse af aftalen om Københavns Kommunes budget for 2019, blev der givet planlægnings- og anlægsbevillinger til flere byggeprojekter i de kommende år. Der er bl.a. givet anlægsbevillinger til nye skoler på Sluseholmen, i Kødbyen og Nordøst Amager, mens der blev givet planlægningsbevillinger til nye skoler i Nordhavn og De Gamles By. Projekterne vil nu blive udbudt eller de igangsættes i regi af de strategiske partnerskaber.

Læs nærmere om de besluttede byggeprojekter i budgetaftalen, som findes nedenstående.