Byggeri til drift

  • ""
Denne side henvender sig til potentielle tilbudsgivere og præsenterer hvordan Byggeri København (ByK) indtænker drift i byggeprojekterne.

Byggeri til Drift (BtD)

BtD-processen indtænker drift i vores byggeprojekter fra start til slut og er med til at underbygge det gode samarbejde mellem ByK og Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID).

Hvorfor BtD?

I juni 2014 lancerede KEID Byggeri til Drift (BtD). Den nye proces blev udarbejdet i et samarbejde mellem Drift & Service og Projekt & Bygherre (nu Byggeri København/ByK). Hovedformålet med processen var at tænke drift ind i byggeprojekterne helt fra starten og samtidig sikre en smidig overlevering af byggeriet fra byggeri til drift. Ikke kun de tekniske løsninger var i fokus, men også brugerne skulle klædes bedre på til at modtage ejendommen til drift. Processen blev godt modtaget af både driftfolk, bygge projektledere, bestillere og brugere.

Hvad er BtD-processen?

BtD er en konceptuel proces som følger projektet fra intern opstart mellem projekt/bygherre og drift/bygningsejer efter bevilling til endelig intern overdragelse til drift efter endt 1. års gennemgang. Se visiodiagram af processen i filen nederst.

BtD version 2.0 er baseret på ByK´s fasemodel for projekter og Partnerskabsaftale mellem ByK og KEID pr. 2016.

BtD 3.0 trådte i kraft internt pr. 2017.04.04

Siden organisationstilpasningen i KEID er der blevet arbejdet på at skabe en proces, der tager højde for den nye organisering og de erfaringer, man har gjort sig siden lanceringen af version 2.0. Processen er bearbejdet på baggrund af en evaluering foretaget blandt deltagere i BtD samarbejdet hos både ByK og KEID, erfaringsopsamling via de to BtD teams og ud fra særlige ønsker fra direktionens side.
Aftale om BtD 3.0 vil komme med i vores udbud fra oktober 2017.

Tilpasninger i BtD 3.0 er i hovedtræk:

KEID´s deltagelse i processen flyttes ud i de sektioner, som er nærmest den daglige drift.

Det tidligere BtD team i KEID er ved den seneste organisationstilpasning reduceret og vil alene koncentrere sig om oplæring af kollegaer og vedligeholdelse af dokumenter.

BtD teamet i ByK skal fungere som en aktiv partner til projektlederne i ByK i forbindelse med opstart og tilrettelæggelse af sagerne.

Der er foretaget en generel tilretning af alle dokumenter på baggrund af disse tilpasninger