Hvem er vi?

  • ""
Byggeri København er Københavns Kommunes bygherreenhed under Økonomiforvaltningen.

I Byggeri København har vi løbende cirka 200 igangværende byggeprojekter for kommunens syv forvaltninger. Det er for eksempel skoler, fritidshjem, daginstitutioner, botilbud, idrætsanlæg og kulturhuse. Vi bygger for omkring 1,4 mia. kr. om året.