Hvem er vi?

Byggeri København er Københavns Kommunes bygherreenhed under Økonomiforvaltningen.

I Byggeri København har vi løbende cirka 150 igangværende byggeprojekter for kommunens syv forvaltninger. Det er for eksempel skoler, fritidshjem, daginstitutioner, botilbud, idrætsanlæg og kulturhuse. Vi bygger for mellem 1 og 1,5 mia. kr. om året.