Københavns Kommune inviterer byggebranchen til dialogmøde om cirkulær økonomi i kommende byggerier

  • Billede af træhus
  • Træfacade på hus
Den 30. januar fra kl. 14-16 er Byggeri København vært for et dialogmøde om cirkulær økonomi i byggerier.

Den 30. januar 2020 fra kl. 14-16 inviterer Byggeri København branchen indenfor til dialogmøde og fortæller om de fem første byggeprojekter, som skal arbejde med cirkulær økonomi.

Det er et resultat af, at politikerne på Københavns Rådhus i september besluttede, at cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse af byggematerialer fremover skal have høj prioritet i kommende byggerier. Kommunen skal arbejde for at fremme tre led i en cirkulær materialeopfattelse: nedrivning af materialer, forarbejdning af materialer til genanvendelse og indbygning af materialer herunder, at kommunen bygger, så den kan skille sine bygninger ad igen.

Formålet er at nedsætte CO2-udledningen og passe på råstofferne. Arbejdet med cirkulær økonomi skal samtidig respektere Byggeri Københavns strategiske mål om at bygge billigere byggeri.

Fælles dialogmøde for at fremme den cirkulære dagsorden
Potentielle tilbudsgivere og leverandører kan på dialogmødet få et godt indblik i kommunes ønsker og visioner for cirkulær økonomi i fremtidige projekter. Ud over en præsentation af de første byggeprojekter, der arbejder med cirkulær økonomi, vil der være mulighed for spørgsmål og snak i den efterfølgende café. Det vil også være muligt at tage tråden op efterfølgende i form af individuelle møder med Byggeri København.

Mange års ambitiøst arbejde
Københavns Kommune har i en lang årrække arbejdet ambitiøst med bæredygtighed i byggeri og anlæg. Fx har kommunen genbrugt store mængder af mursten ved udvidelserne af skolerne Katrinedals Skole og Grøndalsvængets Skole. Det nyeste eksempel er Oehlenschlægersgades Skole, hvor nedrevne materialer genbruges dels på skolen, dels på et nyt stort affaldsskur på Holbergskolen.

Chef for Byggeri København, Kasper Graa Wulff, siger:

”Vi glæder os til dialogmødet, hvor vi vil fortælle om vores ønsker og ambitioner for cirkulær økonomi i byggeriet. Dialogen med byggebranchen er vigtig, så vi kan formulere klare kriterier og krav om cirkulært byggeri, når vi sender byggeopgaver i udbud”.

Kom til dialogmøde i København den 30. januar 2020 kl. 14-16.
Markedsdialogen om cirkulær økonomi finder sted i Hans Nansens Gaard, Nyropsgade 3, 1602 København V. Mødet henvender sig til entreprenører, ingeniører, arkitekter, nedrivere, leverandører af byggematerialer og andre, der kunne være interesseret i at levere til eller byde på et eller flere byggeprojekter.

Tilmelding skal ske skriftligt til Anders Ø. Knudsen, IV94@kk.dk senest mandag den 27. januar kl. 12.00. Angiv antal deltagere samt navn og kontaktoplysninger for alle. Der er plads til i alt 150 deltagere.

Programmet for dialogmødet er følgende:

  1. Velkommen
  2. Byggeri København som bæredygtig bygherre
  3. Byggeri København og cirkulær økonomi
  4. 5 projekter med cirkulær økonomi
  5. Spørgsmål i plenum
  6. Café og netværk

Efter mødet vil præsentationer og referat af mødet blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Se den politiske beslutning her.

De fem byggeprojekter, der præsenteres

De Gamles Bys Skole. Selektiv nedrivning, nybyggeri og ombygning.

Center for Diabetes, De Gamles By. Selektiv nedrivning og nybyggeri.

Heerupskolen, Frederiksgaard Alle 13. Nybyggeri af tilbygning til skole.

Ketchersportens Hus, Kløvermarksvej 34. Nybyggeri af hal til ketchersport.

Jakob Michaelsens Minde. Aggershvile Alle 1, Skodsborg. Renovering og modernisering af botilbud.