Ny daginstitution på Saxtorphsvej i Valby

Ny daginstitution på Saxtorphsvej i Valby

For at dække en del af behovet for nye daginstitutionspladser i Valbyområdet har Københavns Borgerrepræsentation i Budget 2020 besluttet at give anlægsbevilling til en ny institution med plads til 13 grupper af børn på Saxtorphsvej.

Byggeri København er bygherre på projektet, der tegnes og udføres af det strategiske partnerskab TRUST. Forventet byggestart er andet kvartal 2021.

Daginstitutionen bygges på et grønt areal, der ejes af Københavns Kommune. Bygningen bliver ca. 2500 m2 stor og placeres mellem to eksisterende daginstitutioner, Arken og Nabohuset.

Lokalplan for området er i øjeblikket under udarbejdelse. Find tidsplan, videomateriale mv. nederst på siden. 

Åben tegnestue 

Byggeri København afholder ”åben tegnestue” for borgerne i området i perioden fra den 6. maj til 15. maj 2020 her på byk.kk.dk. Pga. corona-situationen foregår den åbne tegnestue virtuelt. Ideen med den åbne tegnestue er at give naboer, daginstitutioner, lokaludvalg og andre interesserede mulighed for at give input og ideer til projektet.  

Tegn eller skriv dine input og ideer til Aabentegnestue@kk.dk senest den 18. maj 2020.

Det er muligt at downloade et spørgsmålsark og skrive direkte i det, men et foto af din tegning eller en håndskreven kommentar er også velkommen. Vi bruger ideerne i det videre arbejde og glæder os til at modtage dit bidrag!