Nyt Kampsportens Hus

København får et 3000 m2 stort hus til kampsport, bevægelse og leg med 2000 m2 udearealer. Arkitektfirma og finansiering er på plads.

Arkitektfirmaet Entasis har vundet konkurrencen om at tegne det nye hus, som tre store fonde netop har givet 50 mio. kr. til.

Vinderen af arkitektkonkurrencen for Københavns fremtidige kamsportshus, som skal opføres ved Nørrebro Station, er fundet. Arkitektfirmaet Entasis blev ved et arrangement på Københavns Rådhus fredag den 23. marts kåret til vinder af arkitektkonkurrencen. Finansieringen af Kampsportens Hus, som det nye idrætsanlæg hedder, er også faldet på plads.

Det godt 105 millioner kroner dyre hus har fået 30 mio. kr. af Den A.P. Møllerske Støttefond, 10 mio. kr. af Nordea-fonden og 10 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Københavns Kommune finansierer det resterende beløb og udgifterne til husets drift.

"Kampsportens Hus bliver ikke alene et fantastisk samlingssted for kampsport i København. Sammen med den nye metrostation og en fornyelse af Mjølnerparken vil huset også bidrage til, at området ved Nørrebro station får et gevaldigt løft og bliver et langt mere trygt og attraktivt kvarter", siger overborgmester Frank Jensen (S)

Kampsportens Hus bliver et hus i arkitektonisk særklasse, som er særligt indrettet til asiatisk kampsport som taekwondo, karate eller thaiboksning, og som i sin udformning trækker tydelige referencer til det asiatiske. Samtidigt bliver det et hus, som på fineste vis indpasser sig i den særlige bymæssige kontekst; lige på hjørnet af Lygten og Frederikssundvej.

Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) glæder sig over, at lokalområdet får et nyt idrætsanlæg og mødested.

"Kampsport er en populær idrætsaktivitet for børn og unge, også på Nørrebro og Bispebjerg. Derfor er det glædeligt for byen og særligt for lokalområdet, der mangler idrætsfaciliteter, at Kampsportens Hus bliver opført. Samtidig skal der lyde en stor tak til fondene, som er med til at muliggøre projektet og dermed understøtte et aktivt kultur- og fritidsliv og sunde fællesskaber," siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å).

Kampsportens Hus bliver det første kampsportshus i Danmark, som kombinerer træningsfaciliteter for kampsportsudøvere med et indendørs lege- og bevægelsesområde særligt for de mindre børn.

”Huset bliver kraftcenter for kampsporten i København. Ved at samle de mange foreninger vil vi opleve masser af synergi, og at flere får øjnene op for kampsportens mangfoldighed og muligheder,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

”København har brug for mødesteder for alle. Kampsportens Hus får placering i det mest folketætte og multikulturelle område og bliver et fyrtårn for kampsport i København, som er kendetegnet ved at være et åbent og inviterende mødested, der viser nye veje til, hvordan kampsport, leg og bevægelse kan forenes,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Fakta om Kampsportens Hus

  • Den samlede anlægssum er 104,5 kr. Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med 30 mio. kr., Nordea-fonden med 10 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden støtter med 10 mio. kr. Københavns Kommune finansierer det resterende beløb og udgifter til husets drift.
  • Fire teams har deltaget i arkitektkonkurrencen. Efterfølgende har to teams været udtaget til forhandlingsfasen og afgivet endeligt tilbud.
  • Arkitektfirmaet Entasis vinder arkitektkonkurrencen i kraft af deres særlig afkodning af, hvordan asiatisk arkitektur og kampsportskultur kan oversættes til en raffineret nordisk ramme; en ramme, der i høj grad understøtter fællesskabet i huset.
  • Dommerkomitéen fremhæver bl.a. at vinderprojektet er attraktivt og inviterende for såvel brugere som nærområdet, ikke mindst i kraft af en god opdeling af træningsarealer og mere offentlige arealer, som gør det muligt at flere brugergrupper kan være i huset samtidigt. Sammentænkningen af inde- og udeområder er ligeledes gennemført og giver gode rammer for både leg, bevægelse, træning og ophold.
  • Som en del af Kampsportens Hus indrettes også udearealerne omkring bygningen som et inviterende by- og haverum til glæde for lokalområdet.
  • Udover kampsportsforeninger er det sigtet, at blandt andet aftenskoler, skoler, daginstitutioner og børnefamilier kan benytte huset i dagtimerne, hvor der vil være aktivitet fra morgen til aften. Visionen er da også, at Kampsportens Hus skal være et åbent og inviterende hus, som kan være et fyrtårn for kampsporten og samtidigt samle lokalsamfundet.

Det første spadestik bliver taget medio 2020, og huset forventes at stå færdigt og klart til brug i efteråret 2021. I forbindelse med byggeprojektet gennemføres lokalplanproces, som forventes at vare ca. 1 år.

Illustrationer: Arkitektfirmaet Entasis