Orientering om nye skolebyggerier

Der har været afholdt orienteringsmøde om tre nye skolebyggerier i Københavns Kommune.

Mødet blev afholdt torsdag d. 4. oktober kl. 10:00-12:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Her præsenterede Byggeri København planerne for udbud af tre skolebyggerier i Københavns Kommune, der udbydes i totalentrepriser henover de kommende måneder.

Program:

  • Præsentation af Byggeri København – vision, strategi, organisation, fakta v/byggechef Kasper Graa Wulff
  • Tidsplan for udbud af de tre skolebyggerier v/byggechef Kasper Graa Wulff
  • Projektpræsentationer: 
  • Arenakvarterets Skole v/projektchef Trine Gammelgaard
  • Ny Skole på Sluseholmen v/projektchef Urd Nørgård-Nielsen
  • Ny Skole i Kødbyen v/projektchef Lasse Søager

Materialet der blev præsenteret på mødet kan ses her (pdf), og faktaark på den enkelte skole findes nedenstående, sammen med den udsendte pressemeddelelse. 

Der tages forbehold for ændringer i materiale og faktaark.