Strategiske partnerskaber

Københavns Kommune har indbudt byggebranchen til samarbejde i længerevarende strategiske partnerskaber.

Københavns Kommunes bygherreenhed, Byggeri København, har i 2016 udbudt to rammeaftaler om strategiske partnerskaber. De strategiske partnerskaber er en samarbejdsform, hvor leverandørens (den strategiske partners) organisation skal bidrage med alle de faglige kompetencer, der er i spil under gennemførelse af byggeprojekter, som fx entreprenører, arkitekter og ingeniører.  

Byggeri København vil gennemføre en væsentlig del af Københavns Kommunes byggeprojekter i 4-årige rammeaftaler, som er opdelt i en aftale for byggeri til børne- og ungeområdet, og en aftale der omfatter byggeri til øvrige områder. Begge aftaler vil indeholde byggeprojekter af forskellig størrelse og art, fra renovering til nybyggeri – men vil oftest være en blanding. 

Baggrunden for udbuddet er, at Københavns Kommune skal reducere sine byggeomkostninger og samtidig fastholde og styrke de færdige bygningers funktionalitet og kvalitet. Derfor vil Byggeri København bruge de strategiske partnerskaber som en platform til at udnytte de optimeringspotentialer, der ligger i en stor portefølje med flere ensartede processer og produktioner. Hensigten er også at øge tilliden og dermed samarbejdet gennem hele byggeriets værdikæde, så man ved at dele viden og kompetencer kan skabe fornuftige løsninger, øge produktiviteten og reducere risici og fejl – til gavn for alle parter.

Københavns Kommune har udvalgt sine strategiske byggepartnere 

To byggeteams ledet af entreprenørvirksomhederne Enemærke og Petersen og Jakon vandt Københavns Kommunes udbud om strategiske partnerskaber.

Det ene udbud er for børne- og ungeområdet, og omhandler udvidelse, ombygning og renovering af eksisterende skoler, fritidshjem og daginstitutioner samt nybygning af daginstitutioner. Denne opgave vinder byggeteamet Enemærke og Petersen med underleverandørerne arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, KANT arkitekter, rådgivende ingeniører Dominia, teknik- og design rådgivningsvirksomhed Norconsult og GHB Landskabsarkitekter. Samlet estimeres opgaven at have en værdi på op mod 2,3 milliarder kroner over fire år.  

Det andet udbud vedrører kommunens øvrige forvaltninger og omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. Denne opgave vinder byggeteamet Jakon A/S med underleverandørerne rådgivende ingeniører EKJ, Rørbæk og Møller arkitekter ApS, arkitektfirmaet LETH & GORI og Schul landskabsarkitekter ApS. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 0,6 milliarder kroner over fire år.

Eventuelle opklarende spørgsmål kan stilles til specialkonsulent i Byggeri København, Nina Skjøt-Pedersen, på f04I@okf.kk.dk.

Se også pressemeddelelsen udsendt ved offentliggørelse af vinderne.