Brev til leverandører vedr. coronavirus

Orientering om konsekvenserne af regeringens tiltag mod spredning af coronavirus (COVID-19)

Som bekendt har regeringen truffet en række tiltag mod spredning af Coronavirus (COVID-19). Disse tiltag medfører blandt andet, at samtlige Byggeri Københavns (ByK) medarbejdere fra og med fredag 13. marts arbejder hjemmefra – foreløbig indtil fredag 27. marts.

Vi er klar over, at denne situation sætter jer i en svær situation. Derfor tager vi også vores ansvar på os ift. at undgå, at vi som bygherre forhindrer jer i at opretholde jeres produktion.

Det betyder, at vi trods hjemsendelse af samtlige medarbejdere vil bestræbe os på at opretholde ByK i fuld funktion, herunder løbende afregning for udført arbejde. ByKs medarbejdere vil som altovervejende udgangspunkt ikke deltage i fysiske møder, men udgangspunktet fra vores side er, at alle møder gennemføres som planlagt - telefonisk eller via Skype. 

Hvis fysisk fremmøde er absolut nødvendigt for et mødes gennemførelse – f.eks. ifm. en afleveringsforretning – vil vi fra ByKs side bestræbe os på at imødekomme ønsket om fysisk fremmøde.

Såfremt enkelte af ByKs medarbejdere sygemeldes, vil ByK så vidt muligt sørge for, at der træffes nødvendige foranstaltninger for at sikre, at nødvendige bygherreopgaver alligevel udføres på normal vis.

Hvis ovenstående tilgang fra ByKs side ændrer sig, f.eks. pga. ekstraordinært stort sygefravær, vil vi informere særskilt herom.

ByK vil løbende orientere om udviklingen på hjemmesiden byk.kk.dk. Er der spørgsmål herudover, opfordres I til at kontakte den relevante projektleder eller kontorchef på jeres respektive sag.

Med venlig hilsen

Kasper Graa Wulff

Byggechef i Byggeri København