Københavns Kommune genudbyder strategisk partnerskab

Byggeri København afholdt 6. januar 2021 et markedsdialogmøde i anledning af genudbuddet af det strategiske partnerskab.

Byggeri København afholdt den 6. januar 2021 et markedsdialogmøde for interessenter i byggebranchen i anledning af, at det strategiske partnerskab for Københavns Kommunes byggeprojekter genudbydes.

Mødet blev gennemført virtuelt pga. corona-situationen. Der var 77 deltagere, som bl.a. talte ingeniører, arkitekter og entreprenører.

Se eller gense slides fra dialogmødet her og læs mødereferatet, hvor de efterfølgende spørgsmål og svar indgår.