Byggeri til drift

Denne side henvender sig til potentielle tilbudsgivere og præsenterer hvordan Byggeri København indtænker drift i byggeprojekterne.

Byggeri til Drift (BtD)

BtD-processen indtænker drift i vores byggeprojekter fra start til slut og er med til at underbygge det gode samarbejde mellem Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID).

Hvorfor BtD?

I juni 2014 lancerede Keid, Byggeri til Drift forkortet BtD. Processen er udarbejdet i et samarbejde mellem Keid & ByK. Hovedformålet med processen er at tænke drift ind i byggeprojekterne helt fra starten og samtidig sikre en smidig overlevering fra byggeri til drift. Ikke kun de tekniske løsninger er i fokus, men også brugerne, som skal klædes bedre på til at modtage ejendommen til drift. Processen blev godt modtaget af alle de involverede aktører og er et vigtigt værktøj til glæde for både driftsfolk, projektledere, bestillere og ikke mindst brugere.

Hvad er BtD-processen?

BtD er en konceptuel proces som følger projektet fra intern projektopstart mellem projekt/bygherre og drift/bygningsejer til endelig, intern overdragelse, til drift efter endt 1. års gennemgang. Se link til procesdiagram nederst på siden.

BtD processen er baseret på ByK´s fasemodel for projektering og Partnerskabsaftale mellem ByK og KEID.

BtD består af en række dokumenter som er hjælpeværktøjer knyttet til de enkelte nedslag i BtD-processen. Disse sikrer den rette dialog og rettidig implementering af drift og bruger hensyn. Dokumenterne er også en hjælp for tilknyttede rådgivere og entreprenører fordi de præciserer bygherres ønsker og krav til projektet og medvirker til at sikre en hurtigere afklaringsfase.

Det er Byk`s projektleder der driver BtD-processen og denne understøttes og vejledes af ByK`s BtD-koordinator.   

BtD, en del af udbudsmaterialet

BtD-processen er opdateret løbende siden den blev indført i 2014. Opdateringerne er foretaget med baggrund i evaluering blandt deltagere i BtD-samarbejdet hos både ByK og KEID, erfaringsopsamling via de to BtD-teams og ud fra særlige ønsker fra direktionen.

Seneste version af Aftale om BtD samt tilhørende BtD-dokumenter udsendes som en del af ByK`s udbudsmateriale.

Kontakt:

Lars Friis

BtD-koordinator, Byggeri København