Vi er Københavns Kommunes bygherreenhed, og her kan du læse om vore byggeopgaver, og hvad det kræver at være rådgiver og entreprenør på vores byggesager. 


Der har været afholdt orienteringsmøde om tre nye skolebyggerier i Københavns Kommune.
Byggeri København er løbende involveret i op mod 200 byggeprojekter over hele byen. Bygninger, der gøres klar til københavnerne.
Lundehushallen er indviet og klar til idrætsliv dag og aften. En arkitektonisk flot hal med moderne idrætsfaciliteter.
Vi fejrede realiseringen af Papirøens nye vand-kulturhus sammen med arkitekt, borgmestre og Nordea-fonden.
København får et 3000 m2 stort hus til kampsport, bevægelse og leg med 2000 m2 udearealer. Arkitektfirma og finansiering er på plads.