Mød ledelsen

I Byggeri København er vi ni ledere og cirka 120 medarbejdere, som står for de cirka 160 aktive bygge- og renoveringsprojekter

I Byggeri København har vi løbende cirka 160 aktive byggeprojekter for kommunens syv forvaltninger. Det er for eksempel skoler, fritidshjem, daginstitutioner, botilbud, idrætsanlæg og kulturhuse. Byggeri København består af ni ledere og cirka 120 medarbejdere. Mød ledelsen fra Byggeri København her.

Mette Kilde Corfitzen, byggechef  

Mette tiltrådte som chef for Byggeri København den 15. august 2022. Hun kommer fra en stilling som centerchef for kapacitet, anlæg og bygningsdrift i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune, hvor hun siden april 2022 har været udlånt som vicedirektør for Københavns Kommunes Ukraineindsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Mette er uddannet Master of Public Governance fra Copenhagen Business School samt Master of International Business Communication (CBS). 

Christina Schulin-Zeuthen, kontorchef i Byggekontor I 

Christina er uddannet arkitekt og har i høj grad været med til at præge København, fx som projektleder hos Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Her var hun blandt andet med til at skabe den nye Nørreport Station og Cykelslangen, som forbinder Havneholmen og Dybbølsbro. I Byggeri København er Christina med til at bygge spændende projekter i byen, herunder den nye skole i Arenakvarteret og Skolen i De Gamles By. 

Tina Brandt, kontorchef i Byggekontor II

Tina er uddannet arkitekt, byggetekniker og DGNB-konsulent og har været ansat i Byggeri København siden marts 2020. Før hun kom til Byggeri København, har hun blandt andet været bygge- og projektchef i By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune, og arbejdet 10 år på private tegnestuer.

I Byggeri København er Tina og Byggekontor II ansvarlige for en projektportefølje, som rummer både idrætsanlæg, kulturbyggerier og botilbud for sårbare og udsatte borgere.

Lene Solvang Jensen, kontorchef i Byggekontor III 

Lene har siden 2015 været kontorchef for Byggekontor III i Byggeri København. Kontorets projektportefølje rummer blandt andet daginstitutioner og nye skolebyggerier som fx Skolen på Sluseholmen, Nordøstamager Skole og Damhusengens Skole. Lene har tidligere arbejdet med anlægsprojekter indenfor byggeri og teknologi, blandt andet som centerchef i DR Teknologisk Udvikling, og har deltaget i realiseringen af DR Byen fra start til slut. 

Lars Wang Maarbjerg, kontorchef i Byggekontor IV

Lars er uddannet arkitekt og har stor erfaring med projektledelse af skolebyggerier og daginstitutioner i Københavns Kommunes bygherreorganisation. Her har han været ansat siden 2010 først som projektleder og senest som projektchef i Byggeri København, indtil han i april 2019 tiltrådte stillingen som kontorchef. Lars er kontorchef for Byggekontor IV med en projektportefølje, der blandt andet inkluderer ombygninger af daginstitutioner, kultur – og enkelte botilbud og skoler, herunder ny skole i Kødbyen og på Skolen ved Sundet.

Thue Bay Jørsel, jurachef

Thue har mange års erfaring som jurist i Københavns Kommune først som specialkonsulent hos Københavns Ejendomme og Indkøb, siden som henholdsvis special- og chefkonsulent i Byggeri København. Thue er chef for jurakontoret. Thue er uddannet jurist fra Aarhus Universitet.

Sarah F Bertelsen, sekretariatschef i Ledelsessekretariatet 

Sarah er sekretariatschef i Ledelsessekretariatet i Byggeri København. Sarah har siden 2016 arbejdet i Københavns Kommune, først som chefkonsulent i Ledelsessekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og siden som teamleder i Byggeri København. I Ledelsessekretariatet tager Sarah og hendes medarbejdere sig af den generelle ledelsesbetjening i Byggeri København og laver herudover alt fra arbejdsprogrammer til udviklingsprojekter, porteføljestyring, kommunikation og indkøb. Sarah er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Kristoffer Møller Waldorf, kontorchef i Kvalitetssikring og bæredygtighed

Kristoffer har været kontorchef i Byggeri København siden juni 2023 og har med Kvalitetssikring og Bæredygtighed startet et helt nyt kontor op, som med sin mangesidede medarbejderstab inkluderer opgaver med BtD, IKT, bæredygtighed, TBS mv.

Kristoffer kommer fra en stilling i Københavns Ejendomme og Indkøb som teamleder og BtD-koordinator og er uddannet cand.soc fra Roskilde Universitet.

Jane Frøjk Berthelsen, Økonomichef

Jane tiltrådte stillingen som økonomichef for Byggeri København i december 2023.

Hun er uddannet i statskundskab og har en lang karriere i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, hvor hun efter endt uddannelse arbejdede i 14 år.

Jane har derudover været sektionsleder hos Nationalt Genom Center under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og arbejdet som konsulent i det private erhvervsliv.

I stillingen som økonomichef hos Byggeri København er hun med til at sikre, at vores mange byggeprojekter opfylder de rigtige krav indenfor den økonomiske ramme.