E-fakturering

Her kan du se hvilke krav der stilles til din elektroniske faktura.

Krav til din elektroniske faktura:

  • Fakturanummer og fakturadato
  • Fakturamodtagers brugerID i Københavns Kommune (oplyses af rådgiver/fakturamodtager). BrugerID indsættes i feltet 'Deres ref' eller 'ID eller kontaktperson, og der må kun indsættes de fire til seks tegn (brugerID'et) i feltet (dvs. ingen navn eller mellemrum). 
  • Fakturamodtagers adresse, dvs. Københavns Kommune, Byggeri København, Nyropsgade 3, 2. sal, 1602 København V.
  • Fakturamodtageres EAN-nummer, dvs. 5798009781642
  • Hvis indkøbsordrenummer er modtaget indsættes det i feltet 'Deres ordrenr.'
  • Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer
  • Varens/ydelsens art, mængde og pris
  • Adressen, evt. etagen hvorpå arbejdet er udført
  • Betalingsbeløb
  • Momsgrundlag
  • Momssats og/eller momsbeløb
  • Valuta (evt. ISO-kode)

Oplysningerne er nødvendige for en effektiv sagsbehandling. Jo før din faktura bliver leveret til den korrekte godkender, desto hurtigere kan din faktura blive betalt. Betalingsfristen i Københavns Kommune er altid mindst 30 dage fra modtagelse af faktura.