E-fakturering

Her kan du se hvilke krav der stilles til din elektroniske faktura.

Krav til din elektroniske faktura:

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Fakturamodtagers brugerID i Københavns Kommune (oplyses af rådgiver/fakturamodtager). BrugerID indsættes i feltet 'Deres ref' eller 'ID eller kontaktperson, og der må kun indsættes de fire til seks tegn (brugerID'et) i feltet (dvs. ingen navn eller mellemrum). 
 • Fakturamodtagers adresse, dvs. Københavns Kommune, Byggeri København, Nyropsgade 3, 2. sal, 1602 København V.
 • Fakturamodtageres EAN-nummer, dvs. 5798009781642
 • Hvis indkøbsordrenummer er modtaget indsættes det i feltet 'Deres ordrenr.'
 • Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer
 • Varens/ydelsens art, mængde og pris
 • Adressen, evt. etagen hvorpå arbejdet er udført
 • Betalingsbeløb
 • Momsgrundlag
 • Momssats og/eller momsbeløb
 • Valuta (evt. ISO-kode)

Oplysningerne er nødvendige for en effektiv sagsbehandling. Jo før din faktura bliver leveret til den korrekte godkender, desto hurtigere kan din faktura blive betalt. Betalingsfristen i Københavns Kommune er altid mindst 30 dage fra modtagelse af faktura.