E-fakturering

Her kan du se hvilke krav der stilles til din elektroniske faktura.

Krav til din elektroniske faktura:

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Fakturamodtagers brugerID i Københavns Kommune (oplyses af rådgiver/fakturamodtager). BrugerID indsættes i feltet 'Deres ref' eller 'ID eller kontaktperson, og der må kun indsættes de fire til seks tegn (brugerID'et) i feltet (dvs. ingen navn eller mellemrum). 
 • Fakturamodtagers adresse, dvs. Københavns Kommune, Byggeri København, Nyropsgade 3, 2. sal, 1602 København V.
 • Fakturamodtageres EAN-nummer, dvs. 5798009781642
 • Hvis indkøbsordrenummer er modtaget indsættes det i feltet 'Deres ordrenr.'
 • Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer
 • Varens/ydelsens art, mængde og pris
 • Adressen, evt. etagen hvorpå arbejdet er udført
 • Betalingsbeløb
 • Momsgrundlag
 • Momssats og/eller momsbeløb
 • Valuta (evt. ISO-kode)

Oplysningerne er nødvendige for en effektiv sagsbehandling. Jo før din faktura bliver leveret til den korrekte godkender, desto hurtigere kan din faktura blive betalt. Betalingsfristen i Københavns Kommune er altid mindst 30 dage fra modtagelse af faktura.

Elektronisk fakturering

Fakturaer skal fremsendes elektronisk. Betalingsfrist i Københavns Kommune er altid mindst 30 dage fra modtagelse af faktura.

EAN-nummer: 5798009781642

Hjælp og vejledning

Er det første gang, du skal fremsende en elektronisk faktura, kan du bruge NemHandels faktura. For at benytte den elektroniske faktura, skal du eller din virksomhed have en digital signatur.