Udbudsportalen

Her kan du se en vejledende oversigt over Byggeri Københavns kommende udbud

Kommende udbud

Vis alle

Ryparken og Frankrigsgade

Område: Ældre og sundhed

Projekttype: Ombygning

Projektbeskrivelse: Projektet handler om omhandler etablering af faciliteter til specialundervisning for voksne på ejendommene Ryparken 81 og specialundervisning for unge i Frankrigsgade 4 

Forventet udbud: Q3 2023

Ragnhildgade

Område: Daginstitution

Projekttype: Nybygning

Projektbeskrivelse: Der skal bygges en ny daginstitution på specialområdet. Der er tale om et specialtilbud til børn med betydelige udfordringer, hvoraf nogle af børnene ikke er mobile

Forventet udbud: Q3 2023

HUSET- KBH

Område: Kultur

Projekttype: Renovering

Projektbeskrivelse: Der skal med det såkaldte basisscenarie igangsættes en genopretning af HUSET med fokus på lovliggørelse og på de udfordringer, der i dagligdagen er til størst gene for brugerne. I tillægsscenariet indgår modernisering af flere funktioner samt akustiske og lydregulerende tiltag, der skal optimere anvendelsen af HUSET - KBH

Forventet udbud: Q4 2023

Skolen ved Torveporten

Område: Skole

Projekttype: Nybygning / om- og tilbygning

Projektbeskrivelse: Der skal bygges en udskolingsafdeling på Torveporten samt om- og tilbygninger af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole, som skal være basisafdelinger i den nye samlede Harrestrup Å Skole. Desuden skal der på Torveporten planlægges idrætshal, madskole, juniorklub og ungdomsklubfaciliteter, og på basisskolerne etableres madskole, KKFO, indeklima i eks. undervisningslokaler forbedres. Det forudsættes at byggesagerne på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole først opstartes, når skolen på Torveporten er taget i brug

Forventet udbud: Q2 2024

Kirsebærhavens Skole

Område: Skole

Projekttype: Nybygning / om- og tilbygning

Projektbeskrivelse: Der skal bygges en udskolingsafdeling på Torveporten samt om- og tilbygninger af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole, som skal være basisafdelinger i den nye samlede Harrestrup Å Skole. Desuden skal der på Torveporten planlægges idrætshal, madskole, juniorklub og ungdomsklubfaciliteter, og på basisskolerne etableres madskole, KKFO, indeklima i eks. undervisningslokaler forbedres. Det forudsættes at byggesagerne på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole først opstartes, når skolen på Torveporten er taget i brug

Forventet udbud: Q2 2028

Lykkebo Skole

Område: Skole

Projekttype: Nybygning / om- og tilbygning

Projektbeskrivelse: Der skal bygges en udskolingsafdeling på Torveporten samt om- og tilbygninger af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole, som skal være basisafdelinger i den nye samlede Harrestrup Å Skole. Desuden skal der på Torveporten planlægges idrætshal, madskole, juniorklub og ungdomsklubfaciliteter, og på basisskolerne etableres madskole, KKFO, indeklima i eks. undervisningslokaler forbedres. Det forudsættes at byggesagerne på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole først opstartes, når skolen på Torveporten er taget i brug

Forventet udbud: Q2 2029