Hvem er vi?

Byen vokser, og vi bliver flere og flere københavnere. Derfor har vi i Byggeri København travlt med at bygge skoler, daginstitutioner, botilbud og kultur- og fritidstilbud.

Byggeri København er Københavns Kommunes bygherreenhed og er en af Danmarks største bygherrer. Vi blev i 2015 etableret som selvstændig enhed under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Enheden har ca. 120 ansatte og holder til i Hans Nansens Gård i Nyropsgade. 

Vi løser som bygherre opgaver for kommunens syv forvaltninger. Blandt vores opgaver er nybyggeri, moderniseringer og renoveringer af for eksempel skoler, daginstitutioner, fritidshjem, sociale botilbud, idrætsanlæg og kulturinstitutioner. 

Et byggeprojekt starter i en af kommunens syv forvaltninger. Her vurderer og beskriver man behovet for at bygge, og herefter indgår byggeprojektet i kommunens årlige budgetforhandlinger. Det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som udmønter anlægsmidler til byggeprojektet, typisk efter godkendelse af byggeprogram.

Når der er afsat penge til byggeprojektet på kommunens budget, bestiller forvaltningen byggeriet hos os. Herefter overtager vi ansvaret for byggesagen, herunder programmering, projektering, myndighedskontakt, udbud, udførelse og aflevering af byggeriet. Det sker i tæt samarbejde med både forvaltning og brugere.