Københavns Kommunes logo

Hvem er vi?

Byen vokser, og vi bliver flere og flere københavnere. Derfor har vi i Byggeri København travlt med at bygge skoler, daginstitutioner, botilbud og kultur- og fritidstilbud.

Byggeri København er Københavns Kommunes bygherreenhed. Vi blev i 2015 etableret som selvstændig enhed under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Enheden har ca. 100 ansatte og holder til i Hans Nansens Gård i Nyropsgade. 

Byggeri København er en af Danmarks største offentlige bygherrer, og vi forventer i 2021 at omsætte for 1,9 mia. kr. Vi har ansvaret for en portefølje af byggeprojekter med en værdi af ca. 10 mia. kr.

I Byggeri København løser vi opgaver for kommunens syv forvaltninger, og vi har løbende ca. 160 aktive bygge- og renoveringsprojekter. Der kan være tale om nybyggeri, moderniseringer og renoveringer af for eksempel skoler, daginstitutioner, fritidshjem, sociale botilbud, idrætsanlæg og kulturinstitutioner. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen er Byggeri Københavns største bestiller. København vokser med 4-5 børn hver dag, og Københavns skoler og dagtilbud skal fortsat kunne levere gode rammer for byens børn og unge. Siden 2007 er der bevilget ca. 4,75 mia. kr. på helhedsrenoveringer og genopretning af Københavns skoler.

Fakta om Byggeri København:

  • Byggeri København har løbende ca. 160 igangværende bygge- og renoveringsprojekter 
  • Byggeri København har en årlig omsætning på cirka. 1,5 mia. kr.  
  • Byggeri København er vokset stødt og har nu ca. 100 medarbejdere. 
  • I Byggeri København løser vi opgaver for kommunens syv forvaltninger. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen er de tre største bestillere.  
  • Byggeri København er bygherre for kommunens byggerier. Ved anlægsprojekter på veje, pladser og i parker varetages bygherreopgaven dog af Teknik- og Miljøforvaltningen, og kommunalt støttede plejeboliger bygges altovervejende som almene boliger med boligselskaber som bygherre. 
  • Det strategiske partnerskab ByK med TRUST har afleveret 32 projekter i sin fireårige periode.
  • Byggeri København genudbyder i 2021 det strategiske partnerskab, da erfaringerne med partnerskabsmodellen har været gode. Partnerskabet er blevet evalueret internt og eksternt og har vist, at der bl.a. er mere videndeling og færre konflikter, når vi bygger i partnerskaber. 
  • Københavns Kommune har høje klimaambitioner og arbejder for at blive verdens første CO2-neutrale by i 2025. Borgerrepræsentationen besluttede i september 2019, at bæredygtighed og cirkulær økonomi skal tænkes ind i kommunens byggerier.
  •  Byggeri København har for eksempel udpeget en række pilotprojekter, hvor vi eksperimenterer med klimavenlige tiltag i projektløsningen. Vi er også på vej mod emissions- og fossilfrie byggepladser, hvor vores entreprenører og leverandører for eksempel bruger el-drevne byggemaskiner.