Hvem er vi?

Byggeri København er Københavns Kommunes bygherreenhed og en af Danmarks største bygherrer.

Vi er en selvstændig enhed under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune med omkring 120 ansatte, der holder til i Hans Nansens Gård i Nyropsgade. 

Som bygherre løser vi opgaver for kommunens syv forvaltninger. Blandt andet nybyggerier, moderniseringer og renoveringer af skoler, daginstitutioner, fritidshjem, sociale botilbud, idrætsanlæg og kulturinstitutioner. 

Et byggeprojekt starter i en af kommunens syv forvaltninger. Her vurderer og beskriver man behovet for at bygge, hvorefter byggeprojektet indgår i kommunens årlige budgetforhandlinger. 

Det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som udmønter anlægsmidler til byggeprojektet. Typisk efter godkendelse af byggeprogrammet.

Når der er afsat penge til byggeprojektet på kommunens budget, bestiller forvaltningen byggeriet hos os. Vi overtager herefter ansvaret for byggesagen - herunder programmering, projektering, myndighedskontakt, udbud, udførelse og aflevering af byggeriet. 

Det hele sker i tæt samarbejde med både forvaltningerne og brugerne.