Nyt by- og naturområde på Islands Brygge

Islands Brygge bliver centrum for helt nyt byrum med skolehave, daginstitution, plejehjem, socialt værested og grønne åndehuller.

For første gang i København samles en række institutioner i et helt nyt by- og naturområde. Grundstensnedlæggelse til daginstitution og markering af byggestart tirsdag den 1. juni 2021med deltagelse af fire københavnske borgmestre.

Byggeriet af et helt nyt byområde skyder op på Artillerivej 69H på Amager. Og det er ikke et helt almindeligt byggeprojekt. Det er nemlig første gang, at man i København skaber et bykvarter, der samler og samtænker en række institutioner og grønne oaser. Og så med Amager Fælled i ryggen og den særegne, fredede bygning, Ballonhangaren, som netop er restaureret af Realdania og huser en rideklub omkranset af endnu mere natur.

Det nye byområde vil rumme en ny daginstitution, nyt plejehjem, værested for udsatte og Skolehaven Island Brygge til brug for de omkringliggende skoler, naboer og københavnere. Og endeligt vil en grøn kile af grønne åndehuller binde området sammen. Der er med andre ord lagt op til både byudvikling og bynatur og mere kapacitet for københavnere i alle aldre - børn, unge, ældre og udsatte borgere.

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig over projektets muligheder:

”København skal også om 10, 20 og 50 år være en af verdens bedste byer at leve i – og det stiller krav til, hvordan vi indretter byen i dag. Med det nye naturkvarter på Islands Brygge samler vi vores sociale og grønne tilbud på en helt ny måde, hvor plejehjem og daginstitution ligger side om side med skolehave og værested – og med grønne oaser og Amager Fælleds vilde natur i baghaven, så børn, unge og ældre får naturen helt ind i hverdagen. Det skal vi have mere af i København, og jeg glæder mig til at se det nye kvarter, når det står klar”.

Byggeriet begynder med opførelsen af Børnehuset Fælleden, hvor der bliver plads til 180 vuggestue- og børnehavebørn. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) ser frem til mere kapacitet på Amager:

“Islands Brygge er rigtig populært blandt børnefamilier, og den udvikling vil fortsætte. Vi lægger nu grundstenen til en ny daginstitution, som med både vuggestue og børnehave er med til at sikre pladser i lokalområdet til de yngste indbyggere. Institutionen får samtidig en fantastisk placering som en del af fællesskabet i det nye bykvarter.”

Også teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)glæder sig over projektet, og at der er mere bynatur og en skolehave på vej:

”Det er lige præcis sådan her, jeg gerne vil være med til at udvikle byen. Hvor der er plads til alle, og hvor naturen får lov til at fylde. Vi tager hul på et projekt, som kommer til at skabe enormt meget glæde og gode oplevelser både for skolebørnene, for de ældre, og for kvarteret i det hele taget, så jeg kan kun være meget tilfreds”.

Et plejehjem med 70 boliger bliver også del af det nye byrum, og det glæder sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”Plejehjemmet på Artillerivej får uden tvivl helt unikke omgivelser med sin placering lige op ad den naturskønne Amager Fælled. Oveni det får beboerne også mulighed for at dele deres hverdagsliv med daginstitutionen og skolehaven – til stor glæde og inspiration for både ældre, børn og unge”.

Derudover bevares det eksisterende værested for udsatte borgere, men nu med en ny og bedre placering tæt op af den grønne kile. Værestedet benyttes af op til 50 brugere.

Daginstitutionen forventes klar til ibrugtagning i september 2022, skolehaven i februar 2022, plejehjemmet i 2025 og værestedet i sommeren 2021. Den grønne kile bliver det sidste projekt og forventes at kunne ibrugtages i august 2025.

Kontakt

Anette Amalie Juhl Lindschouw

Yderligere information samt kontakt til overborgmester Lars Weiss via kommunikationskonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw.

Fakta om byggeriet

  • Grundstensnedlæggelsen til byggeprojektet Artillerivej 69H, 2300 Amager foregår den 1. juni 2021 kl. 12.30-13. Grundstensnedlæggelsen erstatter en første spadestik-event, der blev udskudt grundet corona-situationen.
  • Det er Københavns Kommunes strategiske partnerskab, TRUST, bestående af Enemærke og Petersen A/S, arkitekterne Nøhr & Sigsgaard, Sweco Architects, Dominia, Norconsult, Kragh & Berglund samt LYTT, der står for opførelsen af daginstitutionen og værestedet.
  • Det er Københavns Skolehaver, der skal drive Skolehaven Islands Brygge for Københavns Kommune.
  • Anlægsbevilling til ny daginstitution på 73,1 mio. kr.
  • Anlægsbevilling til den grønne kile på 4,1 mio. kr.
  • Anlægsbevilling til Islands Brygge Skolehave på 18 mio. kr.
  • Anlægsbevilling til flytning og genetablering af værestedet på 500.000 kr.