Nyt herberg giver bedre og tryggere rammer for unge hjemløse

Tryghed og sikkerhed er i fokus, når ungeherberget Sporsløjfen opføres på Østerbro.

Sporsløjfen er et døgnbemandet ungeherberg, der skal huse 24 beboere. Målet i Sporsløjfen er at hjælpe de unge hjemløse til en bedre tilværelse gennem en helhedsorienteret social indsats, herunder bolig, beskæftigelse, uddannelse og misbrugsbehandling.

Ungeherberget flytter fra deres nuværende lokaler på Rådmandsgade, hvor beboerne blandt andet deler værelser. I det nye, moderne herberg vil beboerne bo på enkeltværelser. Der bliver der to lyse fælleskøkkener med plads til madlavning og andre hyggelige stunder. På Sporsløjfen skal beboerne selv kunne vælge fællesskabet til eller fra.

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) ser frem til, at de nye lokaler står klar:

”Hjemløshed hører ikke til i et velfærdssamfund. En vigtig del af at få mennesker ud af hjemløshed er herbergspladser, hvor de kan være, indtil de kan flytte i egen bolig. Det er rigtig vigtigt, at vi griber unge uden et sted at bo og hjælper dem videre. Her vil Sporsløjfen spille en stor rolle.”

Enkeltværelserne opdeles i klynger af fire til seks værelser med fælles bad og toilet, så området kun er tilgængeligt for beboerne på værelserne. De unge beboere skal kunne komme og gå, som de vil, mens gæster er begrænset til besøgstiderne. Begge dele er med til at øge beboernes oplevelse af privatliv og den samlede følelse af tryghed og sikkerhed på stedet.

Der vil til første spadestik blive holdt taler af socialborgmester Mia Nyegaard, byggechef for Byggeri København Kasper Graa Wulff, formand for WeShelter Mads Engholm, bestyrelsesformand for RG60 Lars Ploug Sørensen samt arkitekt Uffe Leth fra Leth & Gori (DSPplus).

Ungeherberget Sporsløjfen forventes at være klar til benyttelse i sommeren 2022.

Fakta 

  • Ungeherberget Sporsløjfen erstatter ungeherberget Rådmandsgade 60 på Nørrebro, hvilket er del af moderniseringsplanen på socialområdet.
  • Målgruppen i ungeherberget er unge hjemløse i aldersgruppen 18-30 år med sociale og/eller psykiske problemstillinger, ofte kombineret med et misbrug.
  • Projektet omfatter ombygning af den eksisterende bygning Ved Sporsløjfen 2 og etablering af en tilbygning.
  • Projektet omfatter ombygningsarbejder på alle etager af den eksisterende bygning på adressen inkl. kælder, samlet ca. 834 m2. Tilbygningen omfatter et mindre kælderareal til teknik samt stueetage og tagetage, samlet 356m2.
  • Budgettet for byggeriet er 39,5 mio. kr.
  • Socialforvaltningen stiller lokalerne til rådighed, og Ungeherberget drives af den selvejende organisation WeShelter.