Sådan bygger vi

I Københavns Kommune håndterer vi byggeprojekter efter en partnerskabsmodel.

En byggeprojekt starter i en af kommunens syv forvaltninger. Her vurderer og beskriver man behovet for at bygge, og herefter indgår byggeprojektet i kommunens årlige budgetforhandlinger. Det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som udmønter anlægsmidler til byggeprojektet, typisk efter godkendelse af byggeprogram.

Når der er afsat penge til byggeprojektet på kommunens budget, bestiller forvaltningen byggeriet hos os. Herefter overtager vi ansvaret for byggesagen, herunder programmering, projektering, myndighedskontakt, udbud, udførelse og aflevering af byggeriet. Det sker i tæt samarbejde med både forvaltning og brugere.