Damhusengens Skole, KKFO, tandlæge og daginstitution

Damhusengens Skole har de seneste fem år været i gang med at udvikle sine nye bygningsmæssige rammer og nu er vi endelig klar til udførelse

Byggeriet er igangsat

Damhusengens Skole har de seneste fire-fem år været i gang med at udvikle sine nye bygningsmæssige rammer og nu er byggeriet endelig begyndt. Begyndelsen af juni 2021 blev KFFO Klitten revet ned, for at gøre plads til den første af i alt fire nye bygninger. 

Tirsdag den 14. september blev første spadestik taget, og byggeriet er nu for alvor begyndt. Renoveringen og udvidelsen af skolen løber over de næste fire år. Genhusningen vil foregå på samme matrikel, så eleverne kan blive i vante rammer. Byggeriet af Damhusengens Skole forventes at stå færdigt i 2025, mens daginstitutionen ventes færdig i 2027. Tandlægeklinikken er klar til indflytning i begyndelsen af 2023.

Særlig information om Damhusengens Skole

Vis alle

Arbejder på vejene

Der pågår i øjeblikket flere arbejder fra andre aktører end byggeprojektet på vejene omkring skolen.

  • RADIUS omlægger kabler, i forbindelse med de skal levere strøm til den nye skolebygning.
  • HOFOR omlægger deres hovedledning. Ledningen flyttes ud på Hvidbjergvej. Den eksisterende hovedledning nedlægges på strækningen under skolens store græsplæne som følge af den nye skolebygning, der skal etableres på dette sted.
  • TMF renoverer fortove på strækningen mellem Ålekistevej og Hirtshalsvej i forbindelse med almindelig vedligehold af vejen.

Som følge af de ovenstående arbejder, vil Hvidbjergvej være spærret for kørsel og parkering, og der vil være ensretning af kørslen på Klitmøllervej.

Byggeprojektet på skolen udføres af TRUST. Kørsel til deres byggeplads på skolens areal vil frem til årsskiftet primært foregå af Klitmøllervej eller Hirtshalsvej.

Den færdige skole

Når byggeriet er færdigt i 2027, vil området indeholde en 7-sporet skole med tilhørende KKFO, en moderne tandlægeklinik samt en 10-gruppers daginstitution. Det store udeareal, kommer til at binde det hele sammen. Her plantes, sådan at der kommer 250 træer flere end i dag og der bliver mange legemuligheder for både store og små børn. Parken ud til Ålekistevej, der har været optaget en midlertidig institution i en del år, er allerede blevet genetableret og der er kommet en ny støjskærm mod Ålekistevej, der gør den til en fredeligere oplevelse end tidligere.

Trafik, parkering og adgang

Trafikmæssigt vil der være ensrettet rundt om skolen i morgentimerne. Der vil også være både fortov og cykelsti hele vejen rundt. Selvom den fremtidige hovedindgang til skolen vli vende mod vest, vil der være mange muligheder for at komme ind på arealet fra andre retninger. Der bliver etableret kys-og-kør pladser tre forskellige steder langs med skolen/daginstitutionen. Cykelparkeringen er trukket ud til kanten af området hele vejen rundt, for at fredeliggøre skolens indre udearealer. Parkering til daginstitutionen etableres foran institutionen, mens parkering til skolen placeres på hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej.  

Genbrugstegl som en del af de nye byggeri

De nye bygninger bygges i betonelementer med en ydermur af genbrugstegl fra den gamle Hyltebjerg Skole. Den første bygning bliver dog med ”udenbys” genbrugsmursten, da den skal bygges, inden de gamle bygninger rives ned.

Sådan går vi i skole og KKFO, mens der bygges

Hele skolen og KKFO’en skal være i fuld funktion, samtidig med at vi skaber de nye, fysiske rammer. For at det kan lade sig gøre, vil vi lave en række midlertidige løsninger samtidig med, at vi opdeler byggeriet i fire etaper, sådan at det kan lade sig gøre, at bygge og have en skole i funktion på samme tid.

De midlertidige funktioner

Vi opsætter nogle enkelte ekstra pavilloner, der vil fungere som toiletter for skolen. Selve undervisningen kommer til at foregå i de eksisterende lokaler med et par supplementer. Den første nye bygning skal huse madskole med spisesal og produktionskøkken samt den nye tandlægeklinik. Her kommer vi indledningsvist til at etablere fem klasselokaler i spisesalen, indtil bygning 2 også er færdig. Derudover kommer vi til at ombygge de bygninger, der ligger i parken ud mod Ålekistevej, sådan at vi kan anvende dem til KKFO og forskellige bi-funktioner. Det sker, når de tømmes i løbet af 2021.

Byggeriets fire etaper

Byggeriet er som nævnt opdelt i fire etaper. De kan ses i etapeplanerne, der kan downloades her på siden. For alle etaper gælder det, at de tilhørende udearealer hører med til etapen – de skal altså ikke laves samlet til sidst. Det samme gælder for fortove og cykelstier, der vil blive etableret sammen med bygningerne i den enkelte etape.

1. etape

I første etape, der løber fra juni 2021 til januar 2023, bliver Klitten revet ned og der bygges en ny treetagers bygning ud mod Klitmøllervej. I den skal der være madskole til indskolingen samt en ny tandklinik.

2. etape

I anden etape, der løber fra starten af 2023 til midten af 2025, bliver den ene halvdel af den gamle Hyltebjerg Skole revet ned. Det er den halvdel, der ligger ud mod den nuværende fodboldbane.

Her bliver der i stedet plads til den største af de nye bygninger: Klasselokaler til både mellemtrin og udskoling samt faglokaler, madskole til mellemtrin og udskoling, PLC, administration og personalefaciliteter. Den kommer til at ligge på langs med Hvidbjergvej, en smule tilbagetrukket fra vejen. Samtidig bygges der to nye idrætssale ved Hanstholmvej.

3. etape

Tredje etape løber fra midten af 2025 til begyndelsen af 2027. Her starter vi med at rive resten af den gamle Hyltebjerg Skole ned; dog ikke svømmehal og tilhørende omklædning, der bevares. På det frie areal anlægges daginstitutionen, der får indgang fra Hanstholmvej. I den tidligere teatersal og nuværende lærerværelse, bygges to musiklokaler til skolen.

4. etape

I fjerde etape laves de relativt få ombygninger i den gamle Vanløse Skole. Det sker i løbet af en sommerferi  og den midlertidige institution i parken rives ned. Derefter genetableres parken.

Andre anlægsprojekter

Imellem 1. og 2. etape – i slutningen af 2022 – omlægger forsyningsselskabet Hofor den meget store vandledning, der løber under fodboldbanen og forsyner Amager med vand. Den lægges ud langs med Hvidbjergvej, hvor den kommer til at løbe under fremtidigt fortov og cykelsti.

Fakta og kontakt

Projektet er bestilt af Københavns Kommunes Børne- og Ungdoms Forvaltning (BUF). Det er Byggeri København (ByK), der er bygherre for projektet og det projekteres og udføres af ByK’s strategiske samarbejdspartner TRUST.

Kontaktperson hos ByK: Nina Skjøt (f04i@kk.dk), der svarer på almene spørgsmål om projektet og tidsplanen.

Præsentation af projektet

Video Url

Rundtur af nordfløjen

Video Url

Rundtur af midtfløjen

Video Url

Rundtur af sydfløjen

Video Url