Ordentlige løn- og arbejdsvilkår

Københavns Kommunes arbejdsklausul, skal sikre, at alle leverandører tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Kravene til løn- og arbejdsvilkår (arbejdsklausulen) skrives ind i samtlige kontrakter, som Byggeri København indgår med rådgivere og entreprenører.

I arbejdsklausulen er der indføjet en bestemmelse, der sikrer, at vi på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve dokumentation for, at man som leverandør og underleverandør overholder arbejdsklausulen.

Med arbejdsklauslen kan Byggeri København pålægge leverandøren sanktioner, hvis det viser sig, at der konstateres løndumping eller lignende afvigelser. Hvis der afsiges dom mod en entreprenør i arbejdsretten vil denne kunne udelukkes fra at give tilbud på opgaver fra Københavns Kommune.

Københavns Kommune har i 2014 nedsat et indsatsteam, som løbende besøger Københavns Kommunes leverandører og byggepladser for at sikre, at løn- og arbejdsforhold er ordentlige. 

København mod social dumping

På hjemmesiden 'København mod social dumping' kan du læse mere om indsatsteamet og hvordan Københavns Kommune arbejder for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence.

Byggeriets Samfundsansvar

Københavns Kommune er medlem af foreningen Byggeriets Samfundsansvar – en forening der har til formål at udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og anlægsbranchen gennem udbredelse af god praksis og egnede redskaber til at håndtere samfundsansvaret – læs mere på foreningens hjemmeside.