TRUST

Københavns Kommunes bygherreenhed Byggeri København (ByK) og TRUST har siden november 2016 haft et strategisk partnerskab og løser en række institutions- og skolebyggerier i en fire-årig rammeaftale. 

Procesprisen ved Building Awards 2019

Procesprisen gives til et projekt eller organisation, som har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet.

TRUST er en selvstændig organisation og et tværfagligt fællesskab, der arbejder på at skabe de bedste rammer for byens børn og unge - til den rette tid og den rette pris.

Den store befolkningstilvækst i København har skabt et kæmpestort behov for flere pladser på kommunens skoler og daginstitutioner – og de eksisterende skoler trænger til fornyelse. Med en byggesektor præget af komplekse og langsommelige processer, konfliktkultur og overskredne budgetter var der behov for nytænkning, hvis opgaven skulle løses med succes. Københavns Kommunes bygherreenhed Byggeri København (ByK) og TRUST har siden november 2016 haft et strategisk partnerskab og løser en lang række institutions- og skolebyggerier i en fireårig rammeaftale.

TRUST er skabt af ”modervirksomhederne” Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab samt en række tilknyttede samarbejdspartnere. Vi har udviklet en samarbejdsform, der er tillids- og interessebaseret og bygger på et gensidigt commitment. Det faste, tværfaglige leverandørteam arbejder tæt sammen på en lang række projekter og deler kontor, så alle de forskellige fagligheder såsom arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører sidder side om side.