Indkøb og udbud

Læs her, hvordan Byggeri København indkøber og udbyder byggeopgaver på vegne af Københavns Kommune.

Byggeri København bygger for 1,2 – 1,5 mia. kr. årligt. Vi køber al vores rådgivning fra private arkitekt- og ingeniørvirksomheder og alle byggeopgaver udføres af håndværks- og entreprenørvirksomheder. 

Hovedparten af opgaverne er rådgivning og entrepriser vedrørende ombygning og renovering af bl.a. daginstitutioner, folkeskoler, idrætsanlæg og botilbud. 

Indkøbspolitik

Byggeri København køber rådgivnings- og entrepriseydelser med afsæt i Københavns Kommunes indkøbspolitik med særlig fokus på:  

1. Effektivitet

Byggeri København arbejder løbende på at effektivisere vores indkøb gennem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet samt organisering og styring. For at spare tid har vi indgået rammeaftaler på bl.a. indkøb af rådgivning.  

2. Samfundsansvar og miljø

Byggeri København understøtter kommunens vision om en CO2-neutral hovedstad i 2025 gennem en bæredygtighedstilgang til byggeri, ligesom vi sikrer praktikpladser samt ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 

Udbudspligt 

Københavns Kommune skal som offentlig myndighed udbyde alle indkøb efter enten Udbudsdirektivet (EU udbud) eller Tilbudsloven. Formålet er at sikre ligebehandling, proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed over for alle interesserede tilbudsgivere inden for henholdsvis EU og Danmark.
Byggeri Københavns fastlægger en udbudsstrategi fra sag til sag og vurderer i den forbindelse, hvilken udbuds- og entrepriseform der er mest hensigtsmæssig. 
Størstedelen af byggeopgaverne udbydes i totalentreprise, hvor fagforvaltningerne er sikret fleksibilitet og betydelig indflydelse i projekteringsprocessen, men afhængigt af karakteristika udbydes visse byggeopgaver også som hoved- fagentreprise.

Byggeri København indgik i 2016 to strategiske partnerskabsaftaler på vegne af Københavns Kommune. Der er tale om to 4-årige rammeaftaler opdelt i en aftale, som omfatter byggeri til børne- og ungeområdet og en aftale, som omfatter byggeri til øvrige områder. Find mere information om de strategiske partnerskaber, øverst i menuen til højre.  

Hvordan bliver jeg leverandør?

Byggeri København indgår hovedsageligt kontrakter med rådgivere, entreprenører og håndværksfirmaer.
Som rådgivere, entreprenør eller håndværksfirma har du mulighed for at blive leverandør for Byggeri København ved at byde ind på de udbud, som vi annoncerer på Udbudsportalen. 
 

Byggeri Københavns rammeaftaler

  • Bygherrerådgivning
  • Advokatbistand 

Udbudsstrategi